เกี่ยวกับเรา

บริษัท โฮม ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป จำกัด ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการคอนโดมิเนียม มีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท และยังเป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัท โฮมสุขภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจค้าปลีก และค้าส่งกระเบื้อง และสุขภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ มีผลประกอบการต่อปี กว่า 1,000 ล้านบาท มีโครงการคอนโดมิเนียมที่เน้นทำเลที่มีศักยภาพในอนาคต ตั้งในเขตชุมชนใกล้ศูนย์กลางทางธุรกิจ สามารถเดินทางได้สะดวก และเน้นแบบคอนโดมิเนี่ยมที่ตรงกับความต้องการผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม และแต่ละทำเลเพื่อให้คุ้มค่ามากที่สุด

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ สร้างแนวคิดใหม่ ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้ดีมีคุณภาพ สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีมาตรฐานและยั่งยืน ให้ลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย โดยเน้นระดับกลุ่มคน ชนชั้นกลาง และชนชั้นล่าง ให้รู้สึกคุ้มค่าต่อเงินที่จ่ายไป และเราให้การดูแลลูกค้าดุจญาติมิตร เสมือนหนึ่งคนในครอบครัวของเรา

การบริการหลังการขาย ทางบริษัทฯ ให้ทีมงานที่มีประสบการณ์คอยดูแลและบริหารทรัพย์ส่วนกลางอย่างมีประสิทธิภาพ คอยตรวจสอบ ให้ความสำคัญ และเอาใจใส่ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโครงการให้ยังคงมีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่ดีและน่าอยู่เสมอ ซึ่งจะทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์ในอนาคต

เราพัฒนาและยกระดับการทำงานให้อยู่ในมาตรฐานระดับสากลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และพร้อมพัฒนาด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อการสร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพสำหรับในอนาคตต่อไป

บริษัทในเครือ

บริษัท โฮม ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป จำกัด
96 หมู่ 4 ถ.เชียงใหม่บิสสิเนสพาร์ค(CBP) ซอย 6
ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
บริษัท โฮม แอน ภัคเกษม จำกัด
178 ถนนลอยเคราะห์ ตําบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ติดต่อ

053 - 23 10 74
053 - 24 88 99
053 - 24 88 99
053 - 23 10 74

โครงการ
TREASURE PRIME

053 - 23 10 74


THE TREASURE By my Hip
My Hip Condo

053 - 24 88 99


THE ERAWAN CONDO

053 - 23 10 74

© 2018 treasurechiangmai.com. All Rights Reserved.
by Chiangmai Webdesign
พูดคุยกับเรา